NIEUWE HOEKEN IN LEDEBERG

[ terug ]    

Nieuwe hoeken in Ledeberg

 

Ledeberg is een bruisende en joviale wijk, maar kent ook een aantal knelpunten. Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ moet de wijk leefbaarder maken. Dat gebeurt niet met één allesomvattende operatie, maar met veel verschillende ingrepen. Het

 

Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB zal de komende maanden op verschillende locaties in Ledeberg straathoeken aanpakken.

 

De hoek van een straat is heel beeldbepalend voor een omgeving. In Ledeberg krijgt een aantal van deze locaties een nieuwe inrichting als buurtgroen. Daarnaast zal het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB koopwoningen bouwen, al dan niet gecombineerd met openbaar groen. Ook zal een aantal percelen te koop aangeboden worden in het kader van het kavelproject. Om dit te kunnen realiseren, is het AGSOB begonnen aan de sloop van de panden op verschillende locaties. Deze vernieuwingen zullen niet alleen het woningbestand verbeteren, maar komen ook tegemoet aan de doelstelling om meer groene ruimte voor ontmoeting te creëren.

 

Op de hoek van de Hagepreekstraat met de Moriaanstraat is de sloop al begonnen. Hier zal het openbaar domein geherstructureerd worden en uitgebreid met bijkomend buurtgroen. Dit zal zichtbaar zijn voor een ruim deel van de Moriaanstraat.

 

De volgende locatie die aangepakt wordt, is de hoek Weidestraat 2 en Moriaanstraat 71-73. Hier zullen twee nieuwe percelen gerealiseerd worden in het kader van het kavelproject.

 

Ook rond de bibliotheek komt een nieuwe inrichting met meer groen. In de Ledebergstraat, op de plaats waar de oude wasserij zich bevindt, zal er ook heel wat veranderen. Hier zal de oude wasserij plaats maken voor een nieuwe doorsteek voor zacht verkeer van het Centrumplein naar de Ledebergstraat. Het Centrumplein wordt uitgebreid.

 

Vanaf de zomer 2011 wordt van start gegaan met de sloop van de panden waar nieuwe woningen komen. De hoeken die worden aangepakt zijn de volgende:

hoek Veldwijkstraat – Moriaanstraat: bouw van 2 ééngezinswoningen
hoek Frans De Coninckstraat – Floristenstraat: bouw van 1 ééngezinswoning
hoek Veldwijkstraat – H. Bertolfstraat: bouw van 1 ééngezinswoning
hoek Kleine Kerkstraat – Hoefijzerstraat: bouw van 4 ééngezinswoningen
hoek Floristenstraat – J. Vervaenestraat: bouw van 1 ééngezinswoning
Moriaanstraat 97: bouw van 2 ééngezinswoningen + tuinuitbreiding
Edward Blaesstraat +27/29 bouw van 1 ééngezinswoning + doorgang

 

Het streefdoel is om de woningen gelijktijdig of met een klein interval uit te voeren. De woningen zullen opgeleverd worden als winddichte laagenergiewoningen met elektrisch en sanitair leidingwerk, dekvloer en pleisterwerk en (indien van toepassing) een afgewerkt dakterras. Het einde van deze werken is voor de meeste woningen voorzien voor de zomer 2012.

 

Informatie:

Ledeberg leeft
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 37
Fax: 09 266 82 59
E-mail: ledebergleeft@gent.be

 

Bevoegd:

Tom Balthazar
Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 30
Fax :09 266 50 49
E-mail: schepen.balthazar@gent.be

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden