HERAANLEG BRUSSELSESTEENWEG START IN 2010 (18/11/2008)

[ terug ]    

Heraanleg Brusselsesteenweg start in 2010

 

 

De Brusselsesteenweg in Ledeberg wordt volledig heraangelegd.
De tram krijgt na de heraanleg een vrije baan.
Nu vormen de twee bruggen een flessenhals.
Door het aanschuiven tussen de auto's verliest het openbaar vervoer kostbare tijd.

De Brusselsesteenweg in Ledeberg, gelegen tussen het Keizersviaduct en de Schooldreef, moet er tegen 2012 helemaal anders uitzien. Om meer ruimte te maken voor tram, fiets en voetganger worden de twee bruggen vlakbij de Keizersvest verbreed.

 

De stad Gent sluit deze maand een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid, De Lijn en het waterbedrijf TMVW voor de langverwachte heraanleg van de Brusselsesteenweg.

 

'Binnenkort begint dan de studie over hoe die steenweg er in de toekomst moet gaan uitzien', zegt Michiel Callens van de dienst Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. 'Die studie zal een groot deel van 2009 in beslag nemen. Als de plannen vorm krijgen, zullen we ze hopelijk in de tweede helft van volgend jaar aan de buurtbewoners kunnen voorstellen.'

Het precieze toekomstige uitzicht van de steenweg mag dan nog niet vast staan, over de uitgangspunten bestaat er wel al een akkoord.

'De tram moet een volledige vrije baan krijgen', zegt Callens. 'Nu verliezen de trams er - zeker in de spits - veel tijd doordat ze tussen de auto's moeten aanschuiven, vooral richting stad. Daarom komt er een vrije tram- en busbaan.' Om de trams voorrang te geven, komt er ook een systeem met verkeerslichtenbeïnvloeding op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de stadsring.

 

Daarnaast werd, in het kader van Ledeberg Leeft!, ook al gesteld dat er op de steenweg - en dan zeker op het smalle deel vanaf de stadsring tot de Hoveniersstraat - meer ruimte moet komen voor fietsers en voetgangers. Daardoor sneuvelt er op sommige plaatsen parkeerruimte, maar de parkeerplaatsen worden elders gehergroepeerd.

 

De heraanleg zelf wordt een complexe operatie, beseft Michiel Callens. 'Er zijn immers verschillende partijen mee gemoeid. Bovendien zullen we om te beginnen al de bruggen moeten verbreden over de Fransevaart en Schelde. Want op de huidige breedte is er onvoldoende ruimte om daar een aparte bus- en trambedding te behouden.'

 

Hoe de werken precies zullen verlopen, moet nog blijken in de studie van volgend jaar. 'Maar normaal gezien verwacht ik dat we beginnen met die bruggen - mogelijk al tegen het einde van 2010. Omdat het om zo'n uitgebreide werf gaat, zullen de werken zeker in verschillende fases verlopen. Na de verbreding van de bruggen - mogelijk voor een deel zelfs tezelfdertijd - zullen we wellicht het smallere deel van de Brusselsesteenweg aanpakken, van de stadsring tot de Hoveniersstraat dus. Dat zou dan eerder iets voor 2011 zijn. En ten slotte volgt de heraanleg van het viervaksdeel van de steenweg, tot aan de Schooldreef.'

 

De werken zouden einde 2012 achter de rug moeten zijn, verwacht Callens. 'Dat is tenminste de planning op dit moment. Maar aangezien het een dossier is dat de doorstroming van het openbaar vervoer verbetert, is het er één dat prioriteit krijgt. Daardoor is de kans groot dat we die timing ook zullen halen.'
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden