LEDEBERGSE SCHELDEMEANDER KRIJGT ZIJN EERSTE GROENKRAAL (06/12/2005)

[ terug ]    

Op maandag 5 december starten de werken aan de groenzones op het E3-plein en de Bellevuewijk. Hiermee geeft de Stad Gent een eerste aanzet tot wat een groen kralensnoer moet worden langs de Ledebergse Scheldemeander. De Groendienst tekende de plannen en zal de aanlegwerken begeleiden.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 oktober de gunning goed voor de aanleg van de groenzones op het E3-plein en in de Bellevuewijk.

Dit betekent dat niets de aanleg van deze twee parkzones nog in de weg kan staan. Gelegen aan de rand van Ledeberg, nabij de afrit van de snelweg, spelen zij rechtstreeks in op de plaatselijke nood aan gebruiksgroen. De concepten van beide parken kwamen tot stand in samenspraak met de bewoners en zien er veelbelovend uit.

De grootste parkzone (10.410 m²) komt aan de Gaston Crommenlaan en sluit aan bij de flatgebouwen. Een heraanleg van de huidige terreinen op het E3-plein moet zorgen voor een grotere functionele en esthetische waarde van dit groene eiland.

 

De verschillende leeftijdsgroepen vinden er hun gading. Twee schommels, een gecombineerd speeltoestel, een hangbrug en een spinachtige carrousel krijgen binnen twee afgebakende zones een plek. Op het verharde sportveld kunnen de jongeren terecht voor balspelen. Een polyvalente en flexibele inrichting van het park laat daarenboven aan iedereen toe de ruimte naar eigen goeddunken te gebruiken.

 

Tussen de flatgebouwen ligt de AVL-man als een extra attractiepool. In samenspraak met de speelruimteambtenaar en de Dienst Kunsten kreeg dit bespeelbaar kunstobject hier zijn definitieve plaats.

 

Op het vlak van esthetiek zullen vooral de keermuren in schanskorven in het oog springen. Zij lopen parallel met de contouren van het terrein en zijn volgens verschillende niveaus opgebouwd. Hierdoor benadrukken ze het eilandenkarakter van het park en zorgen ze voor een meer avontuurlijke invulling. Verder zullen een volwaardige bomenstructuur, voldoende zitbanken en kronkelende paden deze groenzone tot een echt park maken.

 

Aan de overzijde van de Gaston Crommenlaan, met name in de Bellevuewijk, komt de tweede en tevens nieuwe groenaanleg met rust- en speelzones (3.550 m²). Tot voor kort deden deze terreinen langs de Schelde dient als privé parkeerruimte.

 

Ook hier kunnen kinderen zich uitleven op speeltoestellen. Profileringen in gras, bomen en een waaier van schanskorven geven deze parkzone vorm.

Beide parkgebieden staan niet los van elkaar maar worden aan elkaar gelinkt door gelijkaardige materialen aan te wenden. Eenzelfde type speeltoestellen, parkmeubilair en bomen en het gebruik van schanskorven staan hiervoor garant. Daarnaast zullen duurzame materialen gebruikt worden die langere tijd aan alle weergrillen kunnen weerstaan en niet gauw blutsen en deuken oplopen.

De aannemer zal op 5 december van start gaan met de realisatie van beide groenzones. Vanaf dan is het nog 6 maanden wachten op de opening.

De aanleg van deze groenzone is slechts een begin van de ‘Ledebergse Scheldemeander’.

 

Langs deze meander die de groenas Benedenschelde met de groenas Bovenschelde verbindt, zul je in de toekomst van de ene groenzone naar de andere kunnen wandelen of fietsen. Zo liggen de plannen klaar voor de heraanleg van het Keizerpark en de aanleg van het nieuwe stadspark Arbed-Noord in Gentbrugge.

 

Nog andere gebieden, zoals de terreinen achter het voormalige Hospice in Ledeberg, de groenzone aan de Meierij en nieuwe ontwikkelingen aan de Franse Vaart en de Pynaertkaai liggen momenteel op de tekentafel voor inrichting als parkzones. Tot slot zul je in de toekomst op het einde van de meander terecht kunnen in de graslanden en bossen van de Gentbrugse meersen.

 

Informatie
Departement Milieu, Groen en Gezondheid, Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent, Landschapsarchitect Jo Behaeghe, tel. 09 265 92 45, e-mail jo.behaeghe@gent.be


Bevoegd
de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.decaluwe@gent.be

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden