PLANNING OMGEVINGSWERKEN AAN ZUIDERPOORT (13/10/2005)

[ terug ]    

 

Van bij de bouwaanvraag voor het project Zuiderpoort in Ledeberg werd er door het stadsbestuur veel aandacht besteed aan de mobiliteitsafwikkeling.

In een vergadering met o.m. de Regie der Gebouwen en de NV ‘s Cobel Flanders en Belco Flanders begin oktober werd bevestigd dat de gemaakte afspraken door de beheerders van de 2 NV’s allemaal worden nageleefd.
Dit resulteerde in een drietal overeenkomsten waarvan twee met de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) en een met VVM De Lijn.

 

Zo wordt een totaal nieuwe afrittencomplex met rond punt aangelegd, zodat de autostromen in de buurt van de UCO-site in goede banen zal geleid worden. De aanbesteding wordt nog dit jaar gelanceerd en de werken zullen een aanvang nemen begin volgend jaar en moeten afgerond zijn in het najaar. Ook werd in de bouwvergunning de verplichting opgenomen om een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde te bouwen die de Zuiderpoort met de Filips De Goedekaai (R40) zou verbinden. Deze brug zal in het najaar van 2006 worden gebouwd.


De totale kosten voor het aanleggen van een nieuwe rotonde aan de Gaston Crommenlaan, de aanpassing van de oprit B401 en de Bellevuetunnel met verhoogde fiets- en voetpaden, de aanpassingen aan het kruispunt met de A. Heyndrickxlaan en de voet- en fietsbrug worden geraamd op 2.800.000 euro, waarvan 1.270.000 euro door de private partner wordt betaald. AWV neemt 1.530.000 euro voor haar rekening.

De derde overeenkomst betreft het inleggen van een shuttle tussen de Zuiderpoort en het Sint Pietersstation. Deze zou tijdens de ochtend- en avondspits een frequentie hebben van 10 minuten.
Een overeenkomst tussen VVM De Lijn en de beheerders wordt binnenkort ondertekend. De shuttle zal vanaf 2 november operationeel zijn. Hiervoor betaalt de private partner ongeveer 170.000 euro op jaarbasis.

Met deze drie voorwaarden en de uitvoering ervan zal de mobiliteit rond de site in goede banen kunnen geleid worden. Bovendien zullen de gebruikers van de kantoren van een zeer goed openbaar vervoersaanbod kunnen genieten.


Informatie
Kabinet mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 90, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.temmerman@gent.be

 

Bevoegd
mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 90, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.temmerman@gent.be

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden