Woonerven, fietspad en opknapbeurt parken in Ledeberg

[ terug ]    

Op woensdag 26 november is er om 20 uur in de Welzijnsknoop (Hundelgemsesteenweg) een informatie-avond over werken in Ledeberg met o.a. de schepenen Balthazar en Watteeuw. Het gaat in een eerste fase over de Adolf Van Ooteghemstraat en Frans De Coninckstraat, die omgevormd worden tot woonerven.

Goed nieuws voor de fietsers ook: tussen de Frans De Coninckstraat en de Jozef Vervaenestraat komen fietspaden. Daarmee wordt een aloude ‘missing link’ weggewerkt, want nu is het daar echt gevaarlijk. De Hundelgemsesteenweg maakt er immers een grote bocht en onder de spoorwegbrug aan Kilotex zie je tegenliggers nauwelijks aankomen.

Als die werken klaar zijn, volgt een opknapbeurt voor het Papeleupark en het park De Vijvers.

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden