Het eerste wat opviel, is dat het er veel stiller was. Deze wegverharding geeft duidelijk minder geluidsoverlast. Glad als een biljarttafel ligt het fluisterasfalt er bij. Omstreeks 16.30 uur was er geen sprake van files. De automobilisten reden voorzichtig de stad in en uit.