Naar een nieuwe invulling voor de Standaertsite

[ terug ]    

Naar een nieuwe invulling voor de Standaertsite

De Stad geeft samen met de buurt een nieuwe inrichting aan de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert.

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert. De herinrichting van de Standaertsite is een unieke kans voor alle Ledebergenaren. In het dichtbebouwde Ledeberg krijgen we zo’n kans niet vaak. De Stad Gent grijpt die dus met beide handen aan om er een plek van te maken voor alle buurtbewoners. Een plek voor iedereen

Bij de herinrichting van de site wil de Stad dat de verschillende doelgroepen er terecht kunnen om 'hun ding' te doen. Hierbij luistert de Stad naar de verschillende noden, wensen en behoeftes van de buurt. Dit gebeurt permanent en via allerlei kanalen.

Bij het uitwerken van een nieuwe invulling voor de Standaertsite gaat de Stad nog een stukje verder. De wijkregisseur sprak zowel met individuele bewoners, bewonersgroepen als met andere mogelijke gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van alle behoeftes. Verder waren er gezamenlijke overlegmomenten met bewoners onder de noemer ‘we doen het samen’.

Eén behoefte springt er duidelijk uit: ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen. Studiebureau aan het werk

Het studiebureau BUUR vertaalde dit in een eerste ontwerpvoorstel voor de Standaertsite. Hierbij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende vormen van ontmoeten en bewegen kan plaatsvinden op de site. Het ontwerpvoorstel bevat een open en een overdekte ruimte, groene ruimte en een verharde grond. Twee brede toegangen zorgen ervoor dat de site niet ingesloten zit.

Het ontwerpvoorstel werd in elk aspect geëvalueerd (veiligheid, haalbaarheid, kostprijs, beheer, …) en waar nodig bijgestuurd. Op basis hiervan stelde het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent een studiebestek op om een ontwerpteam te selecteren. Waar staan we nu?

Op 4 mei 2015 kende het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent de ontwerpopdracht voor de definitieve inrichting van de Standaertsite in Ledeberg toe aan de tijdelijke vereniging van ‘AE architecten’ en ‘H110 architecten en ingenieurs’ met onderaannemers Murmuur architecten, Carton 123 en atelier Arne Deruyter.

Het ontwerpteam, dat bestaat uit een jonge brede groep van architecten, ingenieurs en landschapsarchitecten, gaat nu van start om een ontwerpvoorstel uit te werken. Op 19 september 2015 werd het ontwerpvoorstel voor de definitieve invulling van de Standaertsite voorgesteld aan de buurt. 


Het ontwerpvoorstel behoudt in het centrum van de site de 'mooiste' loods met fijne vakwerkspanten en herstelt deze in ere. Het wordt een groot slank gebouw dat dwars op de as van het hele terrein staat. Deze loods zal het kloppend hart van de site vormen waar heel wat buurtactiviteiten kunnen doorgaan die meer comfort nodig hebben, zoals verwarming. Aan de beide flanken van de loods komt er een afdak, een soort 'porch'. Deze gaanderij tussen de tuin en het gebouw vormt een ideale beschutte ontmoetingsplek. Vanuit de loods zullen bezoekers een overzicht hebben over een groot deel van het park.

Aanvullend komt aan de zijde van de Hilarius Bertolfstraat een grote, heldere, open luifel die plaats kan bieden voor activiteiten die minder nood hebben aan verwarming zoals buurtfeesten, marktjes, etc.

De toegangen naar de site aan de H. Bertolfstraat en de Hoveniersstraat worden volledig groen en open. Aan beide toegangen zijn fietsstallingen voorzien. Vanaf de H. Bertolfstraat loopt het groen door tot aan de open luifel.

Vanaf de Hoveniersstraat bereikt u via de tuin de loods. Bomen, bessenstruiken en bloemenrijke grasvelden wisselen er elkaar af. Hier en daar voorziet het ontwerp grotere bomen met zitplekken onder hun kruinen.

Via beide toegangen kunnen buurtbewoners wandelen naar de zonnige binnentuin tussen de loods en de luifel. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten in een groene oase. Zitplekken worden afgewisseld met plantenbedden. Door 'eigen kweek' te vermengen met bloeiende en geurende planten wordt dit een 'lusttuin' voor mens, flore en fauna.

Tegen eind 2018 zou de herinrichting van de Standaertsite klaar zijn.

 

Tijdelijke invulling

Omdat de definitieve inrichting nog even op zich laat wachten, is de tijdelijke invulling van de Standaertsite alvast van start gegaan.

 

     

 

   
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden