Twee jaar geen tram 4 naar Moscou

[ terug ]    

Twee jaar geen tram 4 naar Moscou

 

Tram 4 in Gent rijdt vanaf dinsdag niet meer door Ledeberg naar de wijk Moscou, maar naar de stelplaats in Gentbrugge. De tramsporen tussen het Ledebergplein en Moscou zijn in dergelijke slechte staat dat De Lijn haar trams er niet meer over durft sturen. Elke dag stappen er ca. 2.500 reizigers op en af. Er wordt boos gereageerd.

 

Dinsdag nemen we de sporen uit dienst tussen het Ledebergplein en Moscou. Een vervelend verhaal. Maar we willen geen risico nemen. Liever de hinder erbij nemen dan de veiligheid in het gedrang brengen. De Lijn liet met een korte boodschap op haar website weten dat tramlijn 4 naar Moscou in Gentbrugge onthoofd wordt.

 

Vanaf dinsdag 21 november 2017 rijdt tram 4 (de groene lijn) niet meer tot aan de eindhalte Moscou. In plaats van op het Ledebergplein af te takken naar de Botermarkt, rijdt tram 4 rechtdoor naar de Brusselsesteenweg tot aan de stelplaats van De Lijn. Vier tramhaltes gaan uit dienst: Botermarkt, Moriaanstraat, Van Ooteghemstraat en P&R Moscou.

 

En niet voor eventjes: de tramsporen gaan uit dienst tot ze volledig vernieuwd zijn. Dat staat pas op de planning voor eind 2018. En dan moet het werk nog beginnen.

 

Inspectie

 

De Lijn zit zelf verveeld met de beslissing, maar ziet geen andere oplossing. De bussen van de bundel 4 (41, 42, 43, 44 en 48) die normaal over de Hundelgemsesteenweg rijden, worden omgeleid langs de vier haltes. Het is geen evidente oplossing, dat beseffen we ook wel, zegt woordvoerder Marianne Thysebaert. Het vernieuwen van de tramsporen zit in ons programma voor de tweede helft van 2018. Helaas moet het nu sneller dan wij hadden gedacht.

 

De boosdoener zijn de tramsporen in de Jozef Vervaenestraat, de smalle verbindingsstraat tussen de Botermarkt in Ledeberg en het Moscou-viaduct. Tijdens een inspectie bleek dat de sporen in zo’n slechte staat zijn dat De Lijn in allerijl heeft moeten beslissen om de tramlijn dinsdag al op te schorten. Er is beslist om de sporen uit veiligheid uit dienst te nemen, zegt Thysebaert.

 

Het gaat om een stuk tramlijn van iets langer dan één kilometer. Volgens tellingen van De Lijn stappen er op een gemiddelde dag zo’n 2.500 reizigers op en af. Die klanten willen we niet in de steek laten.

Daarom verleggen we de busbundel 4, zegt Thysebaert. Dat zal mogelijk wat overlast geven voor de omwonenden. De Vervaenestraat is geen brede straat. We zijn volop bezig met de bewoners te informeren. We gaan ook putten opvullen en kleine schade herstellen zodat de straat veiliger wordt en de hinder beperkt.

 

Aanslepen

 

De beslissing om tram 4 voor bijna twee jaar op te schorten wordt op forse kritiek onthaald. De Stad Gent kreeg de boodschap pas donderdag.

De reizigers vrijdag. De omwonenden moeten nog geïnformeerd worden. Dat is echt ondermaats, zegt Kees Smilde van reizigersorganisatie TreinTramBus.

 

Er is geen algemeen persbericht verspreid. Er is geen huis-aan-huis brief geweest. En op de homepage van De Lijn vind je de informatie over lijn 4 alleen als je er doelgericht naar zoekt. Anders vindt je dat niet. Die communicatie moet echt beter.

 

Het probleem met de tramsporen in de Vervaenestraat is bovendien al langer bekend bij De Lijn, zegt TreinTramBus. Men heeft dit lang laten aanslepen tot het echt onveilig dreigt te worden. Nu moet een tram dus een bus worden. Waarom is dit niet eerder aangepakt, waarom kan dit zo aanslepen?

 

Hallucinant

 

Ook de Gentse mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) reageert verontwaardigd. Dit is hallucinant. Iedereen weet dat we door de files in Vlaanderen en de autodruk een omslag moeten maken. Openbaar vervoer speelt daar een grote rol in. En wat zien wij? Dat een tramlijn onderhouden niet meer mogelijk is. De basisinfrastructuur van De Lijn komt onder druk staan.

 

Watteeuw bevestigt dat het al langer bekend was dat de sporen in de Vervaenestraat dringend aan vervanging toe waren. Zelfs al zeven à acht jaar. En toch leidt een vaststelling van instabiele sporen ertoe dat een tramlijn al binnen enkele dagen buiten dienst genomen moet worden. Dat betekent dat men toch verrast was door de schade.

 

Neem nu dat de werken starten eind 2018, wat we nog moeten zien. Het zal een jaar duren. Dat betekent dus twee jaar zonder tram op dat stuk, naar een park-and-ride dan nog.

 

Teniet gedaan

 

De Lijn heeft de voorbije vijf jaar in Gent al op verschillende plaatsen tramsporen vernieuwd: op de Brusselsesteenweg, in de Brabantdam en op de as van de Papegaaistraat. Er zijn ook nieuwe stukken tramsporen bijgekomen in Gent, naar het UZ en tot in Zwijnaarde. Maar door het uit dienst nemen van een kilometer spoor worden die inspanningen weer een stukje tenietgedaan. In Gentbrugge werd een stukje van de vroegere tramlijn 22 ook al geschrapt.

 

Is er een probleem met de tramsporen in Gent? Neen, wij monitoren onze tramsporen voortdurend, zegt de woordvoerder van De Lijn. In de Vervaenestraat hebben we in mei nog herstellingen gedaan. Telkens er een probleem was hebben we herstellingen gedaan. Maar als die te frequent beginnen te worden, dan nemen wij geen risico meer. Dit is nu jammer genoeg sneller dan wij hadden gedacht.

 

Ook op tramlijn 1?

 

TreinTramBus heeft bedenkingen. Ook op tramlijn 1 door het centrum dreigen problemen. Die moeten ook aangepakt worden, zegt Smilde. Maar dat is blijkbaar niet zo acuut als lijn 4 nu. En het verschil is dat De Lijn de sporen op lijn 1 wel wil aanpakken. Maar ze krijgt geen budget voor een voorstudie. Het Vlaams beleid draait de duimschroeven te veel aan.

 

Watteeuw: De Lijn monitort inderdaad de sporen, goed. Het is daardoor dat ze dit probleem hebben ontdekt. Maar die monitoring heeft ook naar boven gebracht dat er op andere plaatsen problemen zijn. Inderdaad bijvoorbeeld op de as Veldstraat-Nederkouter. Daar zal ook gewerkt moeten worden. Dat is noodzakelijk.

 

Maar als je dat wil aanpassen, dan moet er een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met De Lijn, de Stad en alle andere betrokkenen. Daarin worden de afspraken gemaakt en onder andere de kosten verdeeld. Wij wachten op zo’n overeenkomst. Maar we weten dat die er niet komt omdat er voorlopig geen budget is. Dat is echt wel een probleem.

 

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden