DEKENIJ LEDEBERG STEUNT HET KINDERKANKERFONDS VIA KIWANIS GENT ARTEVELDE (2/6/2009)

[ terug ]    

Dekenij Ledeberg steunt Kinderkankerfonds

Dekenij Ledeberg steunt het Kinderkankerfonds via Kiwanis Gent Artevelde en overhandigt 10.000 euro aan Kinderkankerfonds

 

 

Op 2 juni 09 was het weer zover. Voor de 19° keer op rij overhandigde Kiwanis Gent Artevelde een cheque ter waarde van 10.000 euro aan het Kinderkankerfonds UZ Gent, en dit ondanks de crisis. Een mooi resultaat, bijeengesprokkeld tijdens de voorbije Kerstperiode met de jaarlijks terugkerende verkoop van sleutelhangers met pluche diertjes.

De knuffelbeestjes worden tijdens de maand december eveneens aangeboden in een groot aantal winkels, onder voogdij van de Koninklijke Gentse Dekenijen waarvan een aantal ook van bij de start van deze campagne, nu 19 jaar geleden,volop medewerking verlenen.

 

Ook Dekenij Ledeberg verkocht via haar handelszaken heel wat knuffelbeestjes.

Daarom werd er opnieuw aan gehouden dat bij de overhandiging van de cheque ook de vertegenwoordigers van enkele dekenijen waaronder Dekenij Ledeberg, aanwezig zouden zijn.

Mw. Kristin Mattheeuws kwam als speciale gezant van Prof. Dr. Benoit de cheque in ontvangst nemen. De Professor zelf liet zich verontschuldigen omwille van zijn drukke bezigheden, maar zal persoonlijk de cheque mogen ontvangen tijdens het Europees congres van Kiwanis European Federation dat gehouden wordt op 5 en 6 juni 2009 in GENT waar hij de deelnemers zal toespreken.

Zij benadrukte nogmaals wat het betekent financieel te worden ondersteund voor het werk KOESTER dat toelaat de paliatieve zorgen thuis te laten gebeuren voor die kinderen die spijtig genoeg terminaal zijn.

Als verpleegkundige in het UZ-Gent, afdeling Kinderkankerfonds, weet zij maar al te goed van welke zorgen deze kinderen kunnen genieten dank zij o.m. deze financiële bijdrage voor hun project.

 

Terzelfdertijd werd de voorstelling gedaan van de nieuwe serie pluche diertjes die voor het volgende seizoen zullen aangeboden worden. De 20° editie zal en moet een bijzondere uitgave worden en iedereen beloofde nu reeds plechtig om er iets speciaal van te maken.

Kiwanis Gent Artevelde is fier op wat reeds al die voorbije jaren werd gepresteerd, en dankt allen die zich hebben ingezet om de doelstelling te bereiken die destijds door Frans Van Langenhove niet enkel naar voor werd geschoven maar ook omgezet in een ambitieurs project. Dat het kan werd bewezen ! de jarenlange inzet van de leden van de club, samen met de steun van de handelaars der deelnemende dekenijen hebben het mogelijk gemaakt om jaar na jaar een mooi resultaat te boeken.

 

Deze en andere acties zorgen ervoor dat menige sociale nood gelenigd wordt en kadert volledig in de doelstellingen van de grote internationale Kiwanis familie wereldwijd "serving the children of the World".
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden