INSPRAAKTRAJECT 'LEDEBERG LEEFT' DERDE BIJ EUROPEAN PUBLIC SECTOR AWARD (5/11/2009)

[ terug ]    

Inspraaktraject 'Ledeberg leeft' derde bij European Public Sector Award

Ledeberg bij de Europese top 3 van meer dan 300 inzendingen

De Stad Gent is derde geworden bij de uitreiking van de prestigieuze 'European Public Sector Award 2009'.

Het inspraaktraject in het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg leeft' werd eerder al genomineerd in de categorie 'burgerbetrokkenheid', samen met 4 andere projecten. Gent hoorde dus al zeker bij de top 5 van meer dan 300 inzendingen.

De uitreikingsplechtigheid vond plaats op donderdag 5 november 2009 in Maastricht. Keulen won de award.

Ledeberg krijgt momenteel een serieuze opknapbeurt. Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ maakt niet alleen de kwaliteiten van Ledeberg zichtbaarder, maar versterkt ze ook. Een aantal knelpunten wordt weggewerkt.

 

De acties werden onder 6 doelstellingen ondergebracht:

meer en mooier groen,
hogere woonkwaliteit,
vlotter en veiliger verkeer,
vernieuwde toegangen,
meer en actievere dienstverlening,
meer ruimte voor ontmoeten.

 

Diverse inspraakmethodieken

Het betrekken van bewoners en verenigingen stond centraal bij het bepalen van de doelstellingen en behoeften. Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking ging op zoek naar vernieuwende inspraakmethodes op maat van de bewoners.

Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes gehouden, stedenbouwkundige studies begeleid en samen met een klankbordgroep van bewoners en verenigingen nagedacht over de belangrijkste behoeften van Ledeberg.

Zo werden de stedenbouwkundige ontwerpen aangepast zodat ze konden gelezen worden door niet-experten. In handelszaken in heel Ledeberg lokten filmpjes inwoners naar de tentoonstelling over ‘Ledeberg leeft’. Die tentoonstelling werd trouwens mee bemand door Ledebergenaren. Daarnaast konden inwoners deelnemen aan begeleide wandelingen waarbij zowel een medewerker van de Stad Gent als een inwoner uitleg gaf over het stadsvernieuwingsproject en historische weetjes vertelde over Ledeberg.

De klankbordgroep kwam gedurende anderhalf jaar samen. Het advies van die groep aan het stadsbestuur was evenwaardig aan dat van de begeleidingsgroep van ambtenaren. Het ruimtelijk actieplan voor Ledeberg kwam tot stand op basis van de gezamenlijke aanbevelingen.

Ledeberg Leeft derde van meer dan 300 inzendingen

Het European Institute for Public Administration (EIPA, Maastricht) nomineerde eerder al 5 projecten, waaronder ‘Ledeberg leeft’, voor een EPSA-award in de categorie ‘burgerbetrokkenheid’. Op donderdag 5 november 2009 maakte EIPA bekend dat het Duitse Keulen de award heeft gewonnen. Er was ook een speciale vermelding voor Gdynia (Polen). ‘Ledeberg leeft’ eindigt dus gedeeld derde, op meer dan 300 inzendingen.

 

De evaluatie verliep in verschillende stappen. Op basis van een ingezonden projectfiche gebeurde de eerste selectie waarbij een Europese jury de 28 beste projecten uitkoos. Daarna volgde een bezoek ter plaatse waarbij het project verder werd toegelicht. Dit leidde tot de selectie van de top 5. Een vernieuwende aanpak bij het betrekken van burgers bij het project was een belangrijk selectiecriterium.

 

Informatie:

 

Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking
AC Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 40
Fax: 09 266 82 59
E-mail: gebiedsgerichtewerking@gent.be
E-mail: dewijkaanzet@gent.be

Directeur : mevrouw Els Lecompte

Te bereiken van 9 tot 13u en van 14 tot 17 u

 

Bevoegd:

Daniël Termont
Burgemeester
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 00
Fax: 09 266 50 19
E-mail: burgemeester@gent.be

 

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 95
Fax: 09 266 51 09
E-mail: schepen.temmerman@gent.be

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden