INSPRAAKTRAJECT 'LEDEBERG LEEFT' GENOMINEERD VOOR EUROPEAN PUBLIC SECTOR AWARD (3/9/2009)

[ terug ]    

Inspraaktraject 'Ledeberg leeft' genomineerd
voor European Public Sector Award

 

Het inspraaktraject dat voorafging aan het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg Leeft' is genomineerd voor een European Public Sector Award.

 

 

Die prijzen worden uitgereikt door het European Institute for Public Administration (EIPA) in Maastricht en behoren tot de meest prestigieuze prijzen voor overheden in Europa. De Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking zit reeds bij de top vijf van meer dan driehonderd ingediende projecten binnen de categorie ‘burgerbetrokkenheid’. De prijzen worden uitgereikt in Maastricht, van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 november 2009. De nominatie is alvast een mooie beloning voor de Stad Gent, die veel investeert in inspraak.

Ledeberg krijgt momenteel een serieuze opknapbeurt. Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ maakt niet alleen de kwaliteiten van Ledeberg zichtbaarder, maar versterkt ze ook. Een aantal knelpunten wordt weggewerkt.

 

De acties werden onder 6 doelstellingen ondergebracht:

1.meer en mooier groen,
2.hogere woonkwaliteit,
3.vlotter en veiliger verkeer,
4.vernieuwde toegangen,
5.meer en actievere dienstverlening,
6.meer ruimte voor ontmoeten.

 

Diverse inspraakmethodieken

 

Het betrekken van bewoners en verenigingen stond centraal bij het bepalen van de doelstellingen en behoeften. Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking ging op zoek naar vernieuwende inspraakmethodes op maat van de bewoners.

Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes gehouden, stedenbouwkundige studies begeleid en samen met een klankbordgroep van bewoners en verenigingen nagedacht over de belangrijkste behoeften van Ledeberg.

Zo werden de stedenbouwkundige ontwerpen aangepast zodat ze konden gelezen worden door niet-experten. In handelszaken in heel Ledeberg lokten filmpjes inwoners naar de tentoonstelling over Ledeberg Leeft. Die tentoonstelling werd trouwens mee bemand door Ledebergenaren. Daarnaast konden inwoners deelnemen aan begeleide wandelingen waarbij zowel een medewerker van de Stad Gent als een inwoner uitleg gaf over het stadsvernieuwingsproject en historische weetjes vertelde over Ledeberg.

De klankbordgroep kwam gedurende anderhalf jaar samen. Het advies van die groep aan het stadsbestuur was evenwaardig aan dat van de begeleidingsgroep van ambtenaren. Het ruimtelijk actieplan voor Ledeberg kwam tot stand op basis van de gezamenlijke aanbevelingen.

 

EPSA-award voor Ledeberg Leeft?

 

Het inspraaktraject is genomineerd voor een European Public Sector Award van het European Institute for Public Administration (EIPA) in Maastricht. Die prijzen behoren tot de meest prestigieuze voor overheden in Europa. De Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking zit al bij de top vijf van meer dan driehonderd ingediende projecten binnen de categorie ‘burgerbetrokkenheid’.

De evaluatie verliep in verschillende stappen. Op basis van een ingezonden projectfiche gebeurde de eerste selectie waarbij een Europese jury de 28 beste projecten uitkoos. Daarna volgde een bezoek ter plaatse waarbij het project verder werd toegelicht. Dit leidde tot de selectie van de top 5. Een vernieuwende aanpak bij het betrekken van burgers bij het project was een belangrijk selectiecriterium.

 

De prijsuitreiking vindt plaats in Maastricht van woensdag 4 tot vrijdag 6 november 2009. Dan krijgt de Stad Gent te horen of ze ook effectief gewonnen heeft.

 

Bevoegd:

Daniël Termont
Burgemeester
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 00
Fax: 09 266 50 19
E-mail: burgemeester@gent.be Informatie:

 

Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking
AC Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 40
Fax: 09 266 82 59
E-mail: gebiedsgerichtewerking@gent.be
E-mail: dewijkaanzet@gent.be

Directeur : mevrouw Els Lecompte

Te bereiken van 9 tot 13u en van 14 tot 17 u

 

Start om 10u aan het Buurtcentrum Ledeberg (Langestraat 129 - 9050 Ledeberg).

 

We bezoeken enkele leuke voorbeelden van Ledebergenaren die hun huis creatief hebben gerenoveerd. U krijgt ook meer informatie over hoe de Stad Gent de woonkwaliteit in Ledeberg wil verhogen en over de nieuwe toelage voor mensen die hun woning renoveren in het kader van Ledeberg Leeft.

 

Inschrijven via Gentinfo, tel. 09 210 10 10, maandag t.e.m. zaterdag van 8u tot 19u

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden