AJUINMARKTCOMITé EN DEKENIJ LEDEBERG SLAAN HANDEN IN MEKAAR VOOR ééN GROOT GEZAMENLIJK LEDEBERGS ZOMERFEEST (22/5/2007)

[ terug ]    

Ajuinmarktcomité en Dekenij Ledeberg slaan de handen in mekaar voor één groot gezamenlijk Ledebergs zomerfeest

 

Eén groot zomerfeest in Ledeberg

 

Op vraag van stad Gent, nog onder de vorige schepen van feestelijkheden, nu burgemeester, de heer Termont, om een samenwerkingsverband op te zetten tussen de verschillende grote partners van de evenementen in Ledeberg, zijn het Ajuinmarktcomité en de Dekenij gaan "brainstormen" over mogelijkheden. Carnaval werd daar niet bij betrokken, omdat stappen met twee zetten al heel wat hindernissen moest overwinnen en omdat de periode van dit gebeuren te veraf ligt. Ajuinmarkt en Ledebergse Feesten liggen slechts twee tot maximaal drie weken uit elkaar. Voor stad Gent zou dit beter op één week vallen. Weekend één de Ajuinmarkt, volgend weekend

 

Ledebergse Feesten.

 

Naast het feit dat beide verenigingen zich willen houden aan hun "historische" datum (het was vorig jaar al een probleem om de maandag te vervangen door de vrijdag voor het Ajuinmarktcomité) zijn er vooral praktische en organisatorische redenen om dit niet te doen. Heel wat mensen zijn bij beide evenementen betrokken. Heel de voorbereiding en het weekend van de Ajuinmarkt vergt heel wat energie. Om dan onmiddellijk de dinsdag daarop te starten met de voorbereiding van de Ledebergse Feesten (opbouw tent oa) is een beetje van het goede teveel gevraagd.

Daarom wordt vanaf nu elk jaar een 14-daags feest gehouden: de "Ledebergse Festiviteiten".

 

De Ledebergse Feesten zullen steeds plaats hebben het tweede weekend na de Ajuinmarktfeesten, die blijven op hun historisch tijdstip, het weekend vóór de 4de maandag van augustus. Tussen beide evenementen wordt een kunsttentoonstelling georganiseerd door Remi Coune. Deze kunsttentoonstelling zal elk jaar de artistieke brug vormen tussen beide evenementen.

Beide verenigingen blijven volledig autonoom verder werken. Er is dus geen nieuw of overkoepelend orgaan ontstaan. Beide verenigingen blijven ook autonoom hun programmatie verzorgen.

 

Wat verandert dan wel?

Er komt dus geen nieuwe, samengesmolten vereniging, wel een naam: "Ledebergse Festiviteiten".
Deze zal dit jaar (2007) lopen van vrijdag 24 augustus tot maandag 10 september.

Het eerste weekend (24 - 26 augustus) de Ajuinmarkt met op zaterdag de Lichtstoet.
Het laatste weekend (7- 10 september) de Ledebergse Feesten.
Van 24 augustus tot 10 september een tentoonstelling van Carlos Ramalhete en Remi Coune

 

De affiches van Ajuinmarkt en Ledebergse Feesten verdwijnen en worden vervangen door één affiche met de drie vermelde activiteiten erop.

De programmaboekjes van Ajuinmarkt en Ledebergse Feesten verdwijnen en worden eveneens vervangen door één programmaboekje. Dit heeft een voordeel voor de Ledebergenaar die nu alle informatie in één boekje aantreft.

 

Voor handelaars die beide verenigingen steunen wordt het een stukje goedkoper en de reclames zullen langer "in beeld" blijven (vermits het boekje niet na het eerste weekend wordt weg gegooid.)
Een nadeel is wel dat we door de stadsdrukkerij maar kunnen beschikken over 40 pagina's en naargelang de advertenties zullen we moeten rekening houden met beschikbare ruimtes. De informatie over de wagens zal dus vermoedelijk een beetje beperkter worden.

 

Wat de Lichtstoet zelf betreft zal het evaluatieformulier anders worden opgemaakt. De voorkant (Lichtstoet) blijft behouden. De achterkant (Ajuinmarkt) verdwijnt vermits dit nauwelijks werd ingevuld. Dit wordt vervangen door een nog kortere versie van de wagens (12 wagens op een A4-formaat) Mensen langs het parcours die niet over het programmaboekje beschikken kunnen op deze wijze iets vernemen over de wagens: inhoud, ontwerper, bouwer.

 

Nieuw voor dit jaar is ook dat de wagen zelf geen geluidsinstallatie zal hebben. Er wordt een "algemene" muziek samengesteld die via de bestaande en toegevoegde (Hoveniersstraat) luidsprekers zal gebracht worden. Zo kan de fout van vorig jaar ("Lief klein konijntje" en dergelijke) hopelijk niet meer gemaakt worden. Het is tevens een besparingsmaatregel. Want het herstel en gebruik van de feestverlichting (ook tijdens eindejaar) heeft een serieuze hap uit het budget geknabbeld.

 

Deze info is ook terug te vinden op www.ajuinmarkt.be rubriek nieuws.
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden