PUBLIEK GESPREK OVER TOEKOMST VAN LEDEBERG - PRAAT MET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN (21/02/2006)

[ terug ]    

 

Samen werken aan toekomst van Ledeberg!


Op dinsdag 21 februari 2006

Bewoners uit Ledeberg en andere geïnteresseerden kunnen op dinsdag 21 februari opnieuw meepraten over het wonen en leven in hun deelgemeente. Tijdens een publiek gesprek in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen komen de voornaamste thema’s over het leven in Ledeberg aan bod. Na verschillende inspraakmomenten vormt dit gesprek een tweede publiek moment om bewoners bij de plannen voor de toekomst te betrekken. De volgende stap is dan de opmaak van een programma voor Ledeberg.

 

Voorafgaand aan het publiek gesprek krijgen de bewoners door middel van een tentoonstelling een zicht op de resultaten van de bevragingsronde. In het najaar van 2005 gaven heel wat bewoners, lokale werkers en organisaties/verenigingen hun mening over de positieve punten en de knelpunten van Ledeberg. Dit gebeurde op verschillende momenten tijdens allerhande activiteiten, zoals de Ledebergse Feesten en het Bloemenontbijt van Bewonerscomité De Rietgracht. Al deze reacties zijn nu verwerkt en vertaald in een reeks vragen en voorstellen aan het stadsbestuur. Die vormen de leidraad voor het publiek gesprek met het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 21 februari.


Bedoeling is te komen tot concrete oplossingen om de sterktes van Ledeberg te benutten en de aandachtspunten aan te pakken.

Professor-doctor Jan De Maeseneer (Wijkgezondheidscentrum Botermarkt) modereert het gesprek.

Alle bewoners uit Ledeberg kregen een uitnodiging in de bus.

 

Concreet
Dinsdag 21 februari 2006 in Basisschool De Kleurdoos, Onderwijsstraat 10, 9050 Ledeberg. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 19 uur. Het gesprek start om 20 uur en eindigt om 22 uur. Na het gesprek wordt de aanwezigen een receptie aangeboden. Voor praktische informatie over deze activiteit kunt u steeds terecht bij Gentinfo, tel.: 09-210 10 10, van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.


Informatie
Gebiedsgerichte Werking, David Slosse, Onderstraat 20, 9000 Gent, tel.: 09-266 82 47, fax 09-266 82 59, e-mail: david.slosse@gent.be

 

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09-266 50 00, fax 09-266 50 19, e-mail: burgemeester@gent.be




 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden