IMAM VAN LEDEBERG SPREEKT VREDESWENS UIT IN KERK VAN LEDEBERG (01/01/2006)

[ terug ]    

Imam doet vredeswens op Kerstdag in kerk van Ledeberg

 

De hoogmis van Kerstdag in de Sint-Lievenskerk werd bijgewoond door twee vertegenwoordigers van de Turkse Islamitische Gemeenschap in Ledeberg: Mr. Ali Taş, imam van de Moskee in de Langestraat en Mr. Necdet Karatasli van Intercultureel Netwerk Gent. Dit bezoek was een wederbezoek naar aanleiding van het bezoek van onze deken Johan Goedefroot aan de moskee bij het einde van de Ramadan.

 

Tijdens de dienst liet imam Ali Taş een Nederlandstalige tekst voorlezen door Necdet Karatasli waarin hij alle christenen feliciteert met Kerstmis. Om de woorden van de imam volledig tot hun recht te laten komen citeren we enkele gedeelten uit zijn één pagina lange boodschap.

 

“Terwijl de Islam eenheid en samenleven, liefde en respect, verbroedering en verdraagzaamheid oplegt, verbiedt deze tirannie, boosaardigheid, kwaad, terrorisme, bedreigingen en oorlog. De Islam verplicht vreedzaam samenleven, ongeacht godsdienst, taal, huidskleur, cultuur en nationaliteit.”

 

“Op de dag dat Jezus geboren is bidden wij ook voor een vreedzame wereld voor iedereen. Wij bidden in afwachting van het einde van de huidige zwarte dagen en oorlogen. Wij bidden voor elkaars liefde, respect en vrede. Zouden we gezamenlijk bidden als één hart, dichter bij God zijn en elkaar begrijpen, dan zou onderlinge liefde, respect en vrede verhogen.”.

 

“Een geschenk vol vrede voor ons en alle mensen van God is welkom.”

Kan iemand het oneens zijn met deze vreedzame boodschap?
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden