BELLEVUE IN OPENBAAR ONDERZOEK (16/01/04)

[ terug ]    

Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP nr. L2 - Bellevue in openbaar onderzoek

 

Situering en begrenzing van het RUP-plangebied:

Het plangebied situeert zich aan de rand van de kernstad, waar de B401 (afrit E17-E40) de stad binnenkomt en de kruising maakt met de stadsring R40. Tegelijk ligt de wijk aan de rand van de 19de eeuwse gordel, en vormt het op zich een markant architecturaal gebied met zijn middelhoogbouw.

Door de ligging en de architectuur kan de site als stadspoort gezien worden. Het RUP is gelegen tussen de Hundelgemsesteenweg, de Fransevaart en de Schelde.

 

Uitgangspunten:

Door de grote kantooroppervlakte die wordt bij gecreëerd naast de UCO-toren (kantorencomplex Zuiderpoort) wordt de auto- en mobiliteitsdruk groot. In de toekomst moet de komst van bijkomende kantoren hiervoor worden beperkt. Een wijziging van het bestaande BPA (nu RUP) dringt zich op.

De verkrotting aan de Fransevaart is een rotte plek aan de toegang van Ledeberg en Gent. Een duidelijke keuze dient hier te worden gemaakt om de verkrotting te laten verdwijnen.

Aan de Edward Pynaertkaai zijn de bewoners vragende partij om een uitbreiding van het bestemmingsplan, om een duidelijke toekomstvisie te krijgen voor de huidige bedrijvigheid.

 

Doelstellingen van het nieuwe BPA:

Groenas langs Schelde:

Groen moet zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, zodat er doorgaande groenstructuren ontstaan. De Schelde is de natuurlijke drager. Daarin zit ook de fietsas verweven.

Om deze groenas te bereiken, zullen er op termijn fabrieksgebouwen moeten sneuvelen voor een zone van 30 à 40 m groen langs het water.

 

Gebruiksgroen:

We moeten er geen doekjes om winden: er is te weinig groen in Ledeberg! Daarom wordt ervoor gekozen om het weinige groen dat er is en bijkomt goed te gebruiken als zitplekken, speelruimte enz. Het heeft geen zin dat er reststrookjes groen langs de autosnelweg liggen als deze voor de mensen niet te bereiken zijn. Deze kunnen soms geruild worden met plekken waar groen kan komen dat wel te bereiken is.

Ook in de groenas langs de Schelde wordt er niet geopteerd om een natuurgebied in te richten, maar om er een kraal van buurtparken van te maken.

Mobiliteitsknoop: poort tot de stad: openbaar vervoer & P+R (Park&Ride)

Het is voor iedereen duidelijk dat de wijk Bellevue een belangrijke verkeersinfrastructuur heeft. Dit zal in de toekomst ook niet veranderen. Er is de belangrijke invalsweg naar het centrum van de autoweg. We willen dit nu goed benutten om het verkeer daar reeds te stoppen, en niet verder in Ledeberg of naar het centrum te laten rijden.

De keuze is dus: hou het verkeer zo dicht mogelijk bij de autoweg, niet in de wijken!

Een P+R is mogelijk vlakbij een tramlijn die om de 8 minuten naar het centrum rijdt. Dit moet maken dat we bijvoorbeeld het Ledebergplein weer plein kunnen laten zijn, en dat niet alle auto’s Ledeberg binnenrijden.

 

Wonen/leefbaarheid in de Bellevue versterken

We kiezen om het wonen te behouden in de Bellevue. Daarom wordt duidelijk gekozen om het wonen uit te breiden. Tegelijk moet er worden gezorgd dat er meer voorzieningen zijn. Bellevue blijft een stuk een wooneiland en de verbinding met Ledeberg is beperkt.

Mogelijkheden moeten geschapen worden voor voorzieningen in de wijk zelf. Daarbij kunnen de nieuwe kantoren een voordeel zijn: een tearoom voor de kantoren kan ook een bakker voor de buurt zijn.

 

Kantoren beperken in functie van mobiliteit

Er komen reeds een pak kantoren bij. Een nieuw BPA/RUP moet een duidelijke keuze zijn om van de Bellevue geen monotone kantorenzone te maken. Grote kantoren willen we stimuleren in de omgeving van de stations, waar goed openbaar vervoer is.

Daarom zeggen we met het nieuwe BPA/RUP: geen bijkomende grote kantoren. Een hotel is bijvoorbeeld een functie die wel kan aan de poort van de stad. Dit levert weinig bijkomende mobiliteit.

 

Torenrij afwerken

De torenrij langs de afrit van de autoweg mag afgewerkt worden. Dit versterkt het visueel beeld van het gebied en hindert geen zichten van bewoners. Deze afwerking geeft een sterkere samenhang en identiteit aan het gebied.

 

Hoorzitting en rondvraag in 2003:

Op dinsdag 20 mei 2003 organiseerde de Dienst Voorlichting een hoorzitting over dit RUP. Daaraan werd er een periode van rondvraag gekoppeld van 12 tot en met 30 mei 2003. Tijdens deze periode kon iedereen die opmerkingen had over dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan deze schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen overmaken.

 

Openbaar onderzoek:

Van maandag 19 januari tot en met vrijdag 19 maart 2004 vindt het wettelijk voorziene openbaar onderzoek over het RUP nr. L2 - Bellevue plaats. Tijdens deze periode kan de bevolking het Ruimtelijk Uitvoeringsplan weer inkijken en hun reeds eerder gemaakte of nieuwe opmerkingen per aangetekend schrijven opnieuw overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

De bewoners en de eigenaars van de panden en de gronden binnen het RUP-gebied krijgen een informatiefolder in de brievenbus.

 

Het RUP kan op de volgende plaatsen worden ingekeken:

District Gentbrugge-Ledeberg, Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gent-Gentbrugge, tel. (09)239 42 30, fax (09)239 42 49, open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur.
Dienst Administratie Technische Diensten, Administratief Centrum Stad Gent, 3-de verdieping, lokaal 335, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 79 85, fax (09)266 79 99, e-mail tdadm@gent.be, open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur


Informatie:

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de heer Jurgen Heytens, stedenbouwkundige, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 50, fax (09)266 78 99, e-mail: stedenbouw@gent.be, open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur.

 

Bevoegd:

mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden