EEN INFOMARKT VOOR EN OVER DE BELLEVUEWIJK (24/11/2004)

[ terug ]    

Bewoners die toe zijn aan een klare kijk op de vele ingrepen in de Bellevuewijk zakken best op dinsdag 30 november 2004 af naar de nieuwe kantorentoren Zuiderpoort voor BELLEBEURS, een infomarkt over de ingrepen in de Bellevuewijk. Uniek is dat bewoners voor deze gelegenheid een blik kunnen werpen in het indrukwekkende gebouw, nog voor het echt in gebruik wordt genomen.

Met dit initiatief wil de Stad de bewoners een stand van zaken geven over het Bijzonder Plan van Aanleg dat een tweetal jaar geleden werd opgemaakt en goedgekeurd. Bij die opmaak was een bewonersgroep uit de wijk nauw betrokken. Bellebeurs vormt meteen de aanloop tot de gebiedsgerichte werking in Ledeberg.

Infostanden

 

Bellebeurs is opgevat als een infobeurs. Bewoners komen en gaan die avond wanneer ze willen. Iedere standhouder vertegenwoordigt een project in de wijk. De bezoeker krijgt er de nodige toelichting bij de ingreep en antwoorden op zijn vragen. Wie dat wenst, kan ook reageren op de verschillende ingrepen.

 

Volgende projecten worden er voorgesteld:

- Zuiderpoort Office Center, door architectenbureau Donck en bouwheer Mercator

- woonproject Pogano, (voluit: Porto Ganda Nova, het nieuwe woonproject ter hoogte van de Fransevaart), voorstelling door nv PROBEL

- groenaanleg E3-plein, voorstelling door de Groendienst van de Stad Gent

- verkeersontsluiting Zuiderpoort, voorstelling door de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer (AWV)

- werken aan tramlijn 4, toelichting door openbare vervoersmaatschappij De Lijn

- het nieuwe wijkgezondheidscentrum Botermarkt (aan de hoek Binnenweg - Hundelgemsesteenweg), voorstelling door het wijkgezondheidscentrum

- algemene situering Bijzonder Plan van Aanleg met stand van zaken uitvoering, toelichting door de Stad Gent.

 

Gebiedsgerichte werking

In het kader van de nieuwe gebiedsgerichte werking van de Stad Gent zal het stadsbestuur samen met de bewoners, verenigingen en andere partners voor de 29 Gentse wijken een wijkprogramma opstellen. Met de wijkprogramma’s wil de Stad Gent een overzicht geven van alle (geplande en lopende) ingrepen in de wijk en hierrond de dialoog aangaan. Het programma voor Ledeberg (waaronder de Bellevuewijk valt) komt er in de loop van 2005. Bellebeurs vormt hiertoe een eerste aanloop.

 

Praktisch

Bellebeurs heeft plaats op dinsdag 30 november, doorlopend van 19u - 22u op de gelijkvloerse verdieping van het kantorencomplex Zuiderpoort Office Park aan de Gaston Crommenlaan (gebouw naast de UCO-toren).

De toegang is gratis.

 

Info: David Slosse, Gebiedsgerichte Werking, tel. 09 266 82 47; david.slosse@gent.be

 

Bevoegd: Karin Temmerman, schepen van Mobiliteit en Stedenbouw
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden