DE KLEURDOOS WORDT EEN JENAPLANSCHOOL (13/06/03)

[ terug ]    

De Stedelijke basisschool De Kleurdoos wil na drie jaar te hebben gewerkt aan een nieuw concept, de titel van ‘Jenaplanschool’ verdienen.

 

Scholen stellen nog vaak dezelfde eisen aan kinderen van dezelfde leeftijd. De Kleurdoos wil radicaal breken met die traditie. Het kind dient centraal te staan. De doelstellingen worden er niet enkel bepaald door de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar tevens door de mogelijkheden en interesses van elk kind.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in leefgroepen. Ze maken er mee wat het betekent de jongste en de oudste te zijn, wat veel beter is dan jaarlijks "wisselen", omdat continuïteit in begeleiding en zorg zo beter gewaarborgd zijn.

 

Volgens De Kleurdoos heeft leren te maken met het ervaren van en in ontmoeting treden met mensen, natuur en cultuur. Via vier basisactiviteiten, eigen aan de Jenaplanvisie (gesprek, werk, spel, viering), probeert de Jenaplanschool het kind te begeleiden, rekening houdend met de verscheidenheid van ieder kind.

Kinderen leren zeker niet alleen met pen en papier, uit boeken of zittend achter een computerscherm.

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen kinderen elkaar informeren en leren begrijpen. Tijdens gesprekken in de kring worden plannen gemaakt en wordt werk besproken.

Door samen te spelen, leren kinderen om rekening te houden met elkaar. Ervaringen worden in spel verwerkt.

 

Onder werk vallen instructiemomenten en perioden waarin kinderen zelfstandig met allerlei werkzaamheden bezig kunnen zijn, alleen of samen met anderen.

In een viering worden blije, maar ook verdrietige gebeurtenissen aan de orde gesteld. De school kent weekopeningen en weekafsluitingen, in de eigen groep, samen met de andere leefgroepen of met de hele school. Ouders worden uitgenodigd om bij bepaalde vieringen aanwezig te zijn.

Dit alles wordt gerealiseerd aan de hand van projectwerk in al zijn facetten, niveaugroepen taal- en rekenonderricht en een rijk aanbod aan toneelvoorstellingen, daguitstappen en meerdaagse uitstappen.

 

Informatie

Stedelijke basisschool De Kleurdoos, Onderwijsstraat 10, 9050 Ledeberg, tel. (09)231 22 78, fax (09)232 41 53, e-mail kleurdoos@gent.be

Elke schooldag van 8 tot 16 uur en tijdens de zomervakantie in de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

 

Bevoegd

Mevrouw Freya Van den Bossche, schepen van Onderwijs
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden