Start bouw nieuwe fietsbrug tussen Gent en Ledeberg: Louisa d'Havébrug

[ terug ]    

Bouw Louisa d'Havébrug gestart


Met een eerste spadesteek is op dinsdag 7 mei 2019 het startschot gegeven voor de bouw van de Louisa d'Havébrug. De nieuwe fietsers- en voetgangersverbinding overbrugt de Schelde en verbindt de Stropkaai in Gent met de Bellevuewijk in Ledeberg. Zo ontstaat een nieuwe veilige fietsroute richting onder andere Gent-Sint-Pieters. De brug zou klaar moeten zijn voor de zomer van 2020.
De Louisa d'Havébrug zal 5 meter boven het wateroppervlak komen en krijgt 3 aanrijhellingen. 2 ervan worden voorzien aan de kant van de Stropkaai, ter hoogte van de Lentestraat en ter hoogte van de Sint-Juliaanstraat. De 3de wordt aangelegd ter hoogte van het stukje groen aan de achterzijde van de Jenny Tanghestraat in Ledeberg.
Na de werken aan de brug starten de werken aan een nieuwe groenzone, die rechtstreeks toegang zal geven tot het water. Dit nieuwe parkje zal deel uitmaken van de Ledebergse Scheldemeander en wordt een aangename plek voor buurtbewoners, werknemers en voorbijgangers om uit te rusten, doorheen te fietsen of te wandelen. De nieuwe brug zal zorgen voor een maximale bereikbaarheid en toegankelijkheid van dit nog te realiseren parkje.
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit : De Louisa d'Havébrug zal deel uitmaken van ons nieuw fietsroutenetwerk en biedt een veilig alternatief voor de Stropburg of de R40. Daarom maken we ook de Stropkaai verkeersluwer.
Ben Weyts, minister van Mobiliteit: Het Vlaams Gewest investeert ruim 1.1 miljoen euro om deze cruciale Gentse fietsverbinding mogelijk te maken. Je kan vlot en veilig over de Schelde en dan via een aangename route richting centrum of station. Zo willen we nog meer Gentenaars verleiden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets.

 

Uitvoering en financiering


De werken zullen ongeveer 1 jaar duren. Vanaf de start van de werken wordt de Stropkaai, tussen de Lentestraat en de Sint-Juliaanstraat, onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en hulpdiensten behouden wel hun doorgang.
De nieuwe brug zal in totaal 3.271.100,39 euro (inclusief btw) kosten. De Stad Gent financiert 1.375.048,83 euro, het Agentschap Wegen en Verkeer 1.133.000 euro, het Europees Fonds 621.000 euro, en Baloise 142.051,56 euro.
Na de werken aan de brug starten de werken aan een nieuwe groenzone, die rechtstreeks toegang zal geven tot het water.


Wie is Louisa d'Havé


Als naam voor de brug koos de Gentse gemeenteraad voor oorlogsheldin Louisa d'Havé. Als brugfiguur van het Belgisch verzet in de Eerste Wereldoorlog, zal Louisa d'Havé nu blijvend herinnerd worden door symbool te staan voor deze verbindende brug over de Schelde tussen Ledeberg en Gent.

 

 

 

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden